นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16
ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 16 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด...