นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คว้าเหรียญเงิน ใน UIPM 2019 Pentathlon and Laser Run World Championships ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คว้าเหรียญเงิน ใน UIPM 2019 Pentathlon and Laser Run World Championships ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นางสาวมุกตาภา ช้างหิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 610210227 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม...