นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คว้าเหรียญทองใน UIPM Global Laser Run City Tour Singapore 2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คว้าเหรียญทองใน UIPM Global Laser Run City Tour Singapore 2019
นางสาวมุกตาภา ช้างหิน นักศึกษาชั้นที่ที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักกีฬาในสังกัดของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย...