คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับ รร.บ้านยางเปา รร.บ้านอูตูม และ รร.บ้านห้วยโค้ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับ รร.บ้านยางเปา รร.บ้านอูตูม และ รร.บ้านห้วยโค้ง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายพัฒนพงษ์ ...