โครงการเสริมสร้างความศรัทธามุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 1 : ธรรมะสร้างตน สร้างคน สร้างชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมโครงการเสริมสร้างความศรัทธามุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 1 : ธรรมะสร้างตน สร้างคน สร้างชาติ
ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึง 1 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา นำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เข้าร่วมโครงการเส...