คณะศึกษาศาสตร์ มช. CMU Open House 2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในกิจกรรม CMU Open House 2019
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นักเรี...