CMU Alumni GoodWill Ambassadors ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือคณะและวิทยาลัยต่างๆ ใน มช. จัดกิจกรรม โครงการ CMU Alumni GoodWill Ambassadors ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ CMU Alumni GoodWill Ambassadors ประจำปี 2562” โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจาร...