ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรา...