สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการ "ค่ายสานสัมพันธ์ PE Family Camp 62"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์ PE Family Camp 62
เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ นำโดย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา พร้อมด้วยคณาจาร...