หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมสัมมนานำเสนอผลการวิจัยงวดสุดท้าย โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่าเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมสัมมนานำเสนอผลการวิจัยงวดสุดท้าย โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่าเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยด้านสังคม โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเว...