หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายเกษียณสุขใจ แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายเกษียณสุขใจ แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจาก หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นวิทยากรบรรย...