ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ณ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ณ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ กองแผนงาน ส...