ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม มากะจันทร์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม มากะจันทร์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา คณะศึกษาศาสตร์...