ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานลูกช้างลำพูนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานลูกช้างลำพูนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เก...