คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมพบปะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมพบปะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ประชุมพบปะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชร...