English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวการเรียนการสอน
เปิดอ่านทั้งหมด


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำ นศ. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาหาข้อมูลในชุมชน เพื่อเตรียมจัดการอบรม 4 อาชีพ

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยการพยาบาลราชชนนี เชียงใหม่ บรรยายแก่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการครูประถมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวงานวิจัย และบริการวิชาการ
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) ปี 2561 (สัปดาห์ที่ 6)

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) ปี 2561 (สัปดาห์ที่ 5)

อ่านเพิ่มเติม »

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัยในงานนิทรรศการ Social Expo

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เปิดอ่านทั้งหมด


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดเจ็ดยอด

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารสมาคมนักศึกษาเก่า และ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ คุณแม่บัวเขียว มุกดาภิรมย์

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่"

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ขอเชิญร่วมงาน “MultiEd Talks: ว่าด้วยความคิดและทิศทางพหุวัฒนธรรมศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21 จากทฤษฏีสู่พื้นที่ปฏิบัติการทางการศึกษา” - อ่าน 83
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561 - อ่าน 82
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) - อ่าน 850
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 - อ่าน 118
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน นุ่งผ้าเมือง-ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ เริ่มมีนาคม ๒๕๖๑ - อ่าน 322
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 16 - อ่าน 45
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 15 - อ่าน 40
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 14 - อ่าน 71
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 13 - อ่าน 96
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12 - อ่าน 109
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11 - อ่าน 233
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 10 - อ่าน 279
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9 - อ่าน 248
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8 - อ่าน 279
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7 - อ่าน 271
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 - อ่าน 278
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 - อ่าน 294
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 - อ่าน 267
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 - อ่าน 350
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา - อ่าน 98
ประกาศผลการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา - อ่าน 59
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย - อ่าน 88
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 98
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย - อ่าน 272
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 100
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา - อ่าน 169
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา - อ่าน 116
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) - อ่าน 1593
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 124
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา - อ่าน 114
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 134

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

สมาคมนักศึกษาเก่า

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1217