รอบรั้วชาวศึกษาศาสตร์
         เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2558  หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ ค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 4  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 128 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2558
           เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2558 และวันที่ 19 มีนาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 63 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2558
       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ได้รับเกียรติจาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนัก ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 65 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2558
       เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 141 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 19 มีนาคม 2558
       เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม QA สัญจร ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้อง 4210 อาคาร 4 ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 91 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2558
แสดงข่าวทั้งหมดEnglish Version


ประวัติคณะศึกษาศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
หลักสูตร
รายงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
สายตรงคณบดี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กำหนดการพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2558, อ่าน 39 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
โพสต์เมื่อ 24 มีนาคม 2558, อ่าน 176 ครั้ง
สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2558, อ่าน 95 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2558, อ่าน 123 ครั้ง
ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 12 รา
โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2558, อ่าน 81 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ต.อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
โพสต์เมื่อ 13 มีนาคม 2558, อ่าน 193 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ด้านบริการการศึกษา
โพสต์เมื่อ 12 มีนาคม 2558, อ่าน 545 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์-เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 118 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอ
โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2558, อ่าน 87 ครั้ง
ประกาศการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 165 ครั้ง
ค่ายสร้างครู ปี 7
โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 6952 ครั้ง
ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 157 ครั้ง
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ
โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 257 ครั้ง
การจัดอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 178 ครั้ง
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2558, อ่าน 788 ครั้ง
โครงการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓
โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2558, อ่าน 191 ครั้ง
ทุนการศึกษา Guangxi University ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2015
โพสต์เมื่อ 27 มกราคม 2558, อ่าน 252 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ทุน Mekong Institute-New Zealand Ambassador’s Scholarship 2014
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 264 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 482 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช.
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 1075 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 697 ครั้ง
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกหนัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2558, อ่าน 363 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารทั่วไป)
โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2557, อ่าน 392 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
โพสต์เมื่อ 15 ธันวาคม 2557, อ่าน 918 ครั้ง
โครงการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐาน
โพสต์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 324 ครั้ง
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2557, อ่าน 368 ครั้ง
แผนที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 742 ครั้ง
โครงการค่ายสร้างครู ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 3497 ครั้ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)
โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2556, อ่าน 1358 ครั้ง
ขอพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง
โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2556, อ่าน 591 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร SIKKHANA : Learning Journal, Faculty of Education, CMU
โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2556, อ่าน 2243 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2558, อ่าน 33 ครั้ง
การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.ที่ประสงค์ UNDO
โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2558, อ่าน 45 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558
โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2558, อ่าน 73 ครั้ง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2558, อ่าน 85 ครั้ง
การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม 2558, อ่าน 78 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการฯ
โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2558, อ่าน 169 ครั้ง
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสต์เมื่อ 23 มกราคม 2558, อ่าน 157 ครั้ง
ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี2557และโล่ประกาศเกียรติคุณ"ฯ
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 201 ครั้ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 210 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติฯ
โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2558, อ่าน 167 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2557, อ่าน 222 ครั้ง
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2557, อ่าน 197 ครั้ง
เอกสารการกรอกภาระงาน/เกณฑ์การประเมินฯ ในการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 246 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานภาคเอกชน
โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 250 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ
โพสต์เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 434 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและ/หรือข้อมูลสมาชิก กช.มช.
โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2557, อ่าน 276 ครั้ง
รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ปขมท.)สัญจร ครั้งที่ 3/2557
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 320 ครั้ง
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมฯ โดยใช้งบพัฒนาบุคลากร
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 310 ครั้ง
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเมนู
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายในเชียงใหม่)
แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายนอกเชียงใหม่)ทำเนียบคนเก่งศึกษาศาสตร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 อ่าน 1835 ครั้ง
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554
เมื่อ 10 กันยายน 2555 อ่าน 1844 ครั้ง
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ สภาพัฒนาการเมือง
เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 อ่าน 1457 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
เมื่อ 12 มิถุนายน 2555 อ่าน 1457 ครั้ง
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โพสต์เมื่อ 20 พฤ 2554, อ่าน 3708 ครั้ง
ศึกษากับสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก

โครงการสานฝันและแนะแนว ครั้งที่ 13

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่น

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาสาสตร์ร่วมแสดงความยินดีคณบดี

รางงวัลชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการ
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...
สโมสรนักศึกษา
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง