รอบรั้วชาวศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และประธานอนุกรรมการงานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้แท ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 7 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 5 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเร ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 8 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 5 มีนาคม 2558
       เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มหกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 210 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558
     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการการจัดการความรู้จากงานวิจัย (ครั้งที่ 2)ณ โรงแรมฟูรามา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงิ ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 125 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558
    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการ ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 85 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558
แสดงข่าวทั้งหมดEnglish Version


ประวัติคณะศึกษาศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
หลักสูตร
รายงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
สายตรงคณบดี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 135 ครั้ง
กำหนดส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู
โพสต์เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 98 ครั้ง
ประกาศการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 85 ครั้ง
ค่ายสร้างครู ปี 7
โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 1422 ครั้ง
ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 90 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ด้านประชาสัมพันธ์)
โพสต์เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 899 ครั้ง
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ
โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 166 ครั้ง
การจัดอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 111 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
โพสต์เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 153 ครั้ง
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2558, อ่าน 564 ครั้ง
โครงการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓
โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2558, อ่าน 132 ครั้ง
ทุนการศึกษา Guangxi University ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2015
โพสต์เมื่อ 27 มกราคม 2558, อ่าน 169 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ทุน Mekong Institute-New Zealand Ambassador’s Scholarship 2014
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 197 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 399 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช.
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 816 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 479 ครั้ง
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกหนัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2558, อ่าน 291 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารทั่วไป)
โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2557, อ่าน 313 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
โพสต์เมื่อ 15 ธันวาคม 2557, อ่าน 755 ครั้ง
โครงการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐาน
โพสต์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 261 ครั้ง
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2557, อ่าน 304 ครั้ง
แผนที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 678 ครั้ง
โครงการค่ายสร้างครู ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 3171 ครั้ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)
โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2556, อ่าน 1273 ครั้ง
ขอพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง
โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2556, อ่าน 526 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร SIKKHANA : Learning Journal, Faculty of Education, CMU
โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2556, อ่าน 2123 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม 2558, อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการฯ
โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2558, อ่าน 98 ครั้ง
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสต์เมื่อ 23 มกราคม 2558, อ่าน 100 ครั้ง
ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี2557และโล่ประกาศเกียรติคุณ"ฯ
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 145 ครั้ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 137 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติฯ
โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2558, อ่าน 123 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2557, อ่าน 164 ครั้ง
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2557, อ่าน 148 ครั้ง
เอกสารการกรอกภาระงาน/เกณฑ์การประเมินฯ ในการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 181 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานภาคเอกชน
โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 185 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ
โพสต์เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 331 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและ/หรือข้อมูลสมาชิก กช.มช.
โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2557, อ่าน 218 ครั้ง
รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ปขมท.)สัญจร ครั้งที่ 3/2557
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 252 ครั้ง
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมฯ โดยใช้งบพัฒนาบุคลากร
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 257 ครั้ง
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเมนู
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายในเชียงใหม่)
แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายนอกเชียงใหม่)ทำเนียบคนเก่งศึกษาศาสตร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 อ่าน 1776 ครั้ง
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554
เมื่อ 10 กันยายน 2555 อ่าน 1785 ครั้ง
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ สภาพัฒนาการเมือง
เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 อ่าน 1394 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
เมื่อ 12 มิถุนายน 2555 อ่าน 1394 ครั้ง
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โพสต์เมื่อ 20 พฤ 2554, อ่าน 3639 ครั้ง
ศึกษากับสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก

โครงการสานฝันและแนะแนว ครั้งที่ 13

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่น

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาสาสตร์ร่วมแสดงความยินดีคณบดี

รางงวัลชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการ
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...
สโมสรนักศึกษา
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง