ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม »

NBT เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผลิตสกู๊ป ซูเปอร์ฮีโร่คนดีที่ต้องเชิดชู

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงหรีดร่วมไว้อาลัยแด่คุณแม่ปัน ปานนาค

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมโครงการคืนผืนป่าให้แก่ชุมชน (หมู่บ้านสีชมพู) หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 56 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่ากิจกรรมครอบครัวศึกษา : ครอบครัวแห่งการแบ่งปันความรักและความห่วงใย (Suksa Family : The Family of Sharing with Love and Care) - อ่าน 120
เชิญร่วมฟังเสวนา : 100 ปี จอห์น ดิ้วอี้ กับการเสริมสร้างประชาธิปไตยผ่านการศึกษา - อ่าน 396
ประชาสัมพันธ์ : เส้นทางการให้บริการ รถไฟฟ้า รถบัส CBG และ รถสี่ล้อรับจ้าง (ขส.มช.) - อ่าน 115
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 “70 ปี ทรงครองราชย์ นักปราชญ์แห่งภาษา ราชาผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม - อ่าน 607
ขอเชิญร่วมกันตอบแบบสอบถาม โครงการทางข้ามม้าลาย 3 มิติ (3D-Padestrain Crossing) - อ่าน 409
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอร์ฟบอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) - อ่าน 737
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง มช. กับ University of Brunei Darrussalam ประเทศบรูไน - อ่าน 690
Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เชิญ นศ. ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการ Short-Term Program - อ่าน 722
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559 - อ่าน 604
กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาจากคณะ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 730
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 1228
ปฏิทินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มช. - อ่าน 452
ประกาศโครงการ สควค. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้สมัครรับทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ กำหนดยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2 - อ่าน 2125
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 584
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา - อ่าน 731
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกภาคเรียน) - อ่าน 777
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 2055
ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ข้อ 6.1 - อ่าน 56
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 - อ่าน 68
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 - อ่าน 101
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 - อ่าน 193
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 - อ่าน 233
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 - อ่าน 245
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 - อ่าน 275
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มเติมแก่บุคลากร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 9 และครั้งต่อๆ ไป - อ่าน 432
การให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป - อ่าน 428
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา - อ่าน 42
รับสมัครพนักงานช่วยงานวิชาการภาควิชา (ชั่วคราวรายวัน) ค่าตอบแทนวันละ 400 บาท จำนวน 4 อัตรา - อ่าน 227
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ - อ่าน 203
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ - อ่าน 123
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน - อ่าน 394
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) - อ่าน 355
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา - อ่าน 366
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - อ่าน 268

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน ตุลาคม 2558 849
...
ประจำเดือน กันยายน 2558 867
...
ประจำเดือน สิงหาคม 2558 732
...
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 1078

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณ์


รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1595