English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ (ฮับขวัญน้องหล้า 61) ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับทุนการศึกษากุลพันธ์วิลล์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


ชมรมอาจารย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานสังสรรค์คณาจารย์เก่าฯ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์เสวนา: Show & Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้" ในสัปดาห์ที่ 11

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์เสวนา: Show & Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้" ในสัปดาห์ที่ 10

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวการเรียนการสอน
เปิดอ่านทั้งหมด


สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ Active Learning เกี่ยวกับภารกิจของแบงค์ชาติ ให้แก่นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100589 และ 100599 ภาคเรียนที่ 1/2561

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวงานวิจัย และบริการวิชาการ
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเชิงดอย เข้าหารือเรื่องการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม กับหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย แก่นักเรียนบนพื้นที่สูง อำเภออมก๋อย ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้เกษียณอายุงานคณะศึกษาศาสตร์ มช. งานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบ 51 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 31 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าประกาศปิดปรับปรุงห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มช. (29 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.62) - อ่าน 96
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 16 Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต - อ่าน 1136
รายงานสรุปผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ปี พ.ศ.2561 และ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 - อ่าน 171
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนตุลาคม 2561) - อ่าน 1621
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน นุ่งผ้าเมือง-ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ เริ่มมีนาคม ๒๕๖๑ - อ่าน 406
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 20 - อ่าน 74
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 19 - อ่าน 69
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 18 - อ่าน 211
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 17 - อ่าน 149
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 16 - อ่าน 237
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 15 - อ่าน 180
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 14 - อ่าน 146
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 13 - อ่าน 189
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12 - อ่าน 180
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 10 - อ่าน 371
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9 - อ่าน 320
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8 - อ่าน 401
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7 - อ่าน 354
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 - อ่าน 345
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 - อ่าน 370
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 - อ่าน 348
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 - อ่าน 454
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา - อ่าน 109
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี - อ่าน 119
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา - อ่าน 113
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี - อ่าน 48
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย - อ่าน 189
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี - อ่าน 133
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา - อ่าน 537
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 320

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

สมาคมนักศึกษาเก่า

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1431