รอบรั้วชาวศึกษาศาสตร์
                เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ นางสาว พรรณภา แสงยะรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไ ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 284 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2558
          เมื่อวันที่ ๒-๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นายศุภชัย นัคราจารย์ และ นายดุรงค์กร นุ่มเกลี้ยง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมอบบรมในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์ก ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 304 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2558
         เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2558  หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ ค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 4  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 316 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2558
           เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2558 และวันที่ 19 มีนาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 198 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2558
       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ได้รับเกียรติจาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนัก ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 141 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2558
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันวิจารณ์วรรณกรรม ในโครงการ“อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม” คว้าเงินทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้า ๒ รางวัลกวีนิพนธ์ดีเด่น ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๑” ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี ค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 4 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรอบรมครูการศึกษาพิเศษ 2558
แสดงข่าวทั้งหมดEnglish Version


ประวัติคณะศึกษาศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
หลักสูตร
รายงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
สายตรงคณบดี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาฯ ในส่วนของวันปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ระดับบัณทิตศึกษา
โพสต์เมื่อ 17 เมษายน 2558, อ่าน 51 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ด้านบริการการศึกษา)
โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2558, อ่าน 100 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2558, อ่าน 82 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2558, อ่าน 164 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2558, อ่าน 121 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2558, อ่าน 86 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2558, อ่าน 145 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2558, อ่าน 49 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2558, อ่าน 143 ครั้ง
กำหนดการพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2558, อ่าน 156 ครั้ง
ประกาศการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 218 ครั้ง
ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 215 ครั้ง
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ
โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 341 ครั้ง
โครงการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓
โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2558, อ่าน 242 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 535 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช.
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 1203 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 888 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารทั่วไป)
โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2557, อ่าน 457 ครั้ง
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2557, อ่าน 426 ครั้ง
แผนที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 804 ครั้ง
โครงการค่ายสร้างครู ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 3594 ครั้ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)
โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2556, อ่าน 1420 ครั้ง
ขอพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง
โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2556, อ่าน 641 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร SIKKHANA : Learning Journal, Faculty of Education, CMU
โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2556, อ่าน 2343 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการรับใช้สังคม
โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2558, อ่าน 39 ครั้ง
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2558, อ่าน 38 ครั้ง
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2558, อ่าน 86 ครั้ง
การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.ที่ประสงค์ UNDO
โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2558, อ่าน 91 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558
โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2558, อ่าน 116 ครั้ง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2558, อ่าน 136 ครั้ง
การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม 2558, อ่าน 121 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการฯ
โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2558, อ่าน 227 ครั้ง
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสต์เมื่อ 23 มกราคม 2558, อ่าน 188 ครั้ง
ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี2557และโล่ประกาศเกียรติคุณ"ฯ
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 250 ครั้ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 253 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติฯ
โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2558, อ่าน 205 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2557, อ่าน 267 ครั้ง
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2557, อ่าน 228 ครั้ง
เอกสารการกรอกภาระงาน/เกณฑ์การประเมินฯ ในการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 287 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานภาคเอกชน
โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 301 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและ/หรือข้อมูลสมาชิก กช.มช.
โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2557, อ่าน 319 ครั้ง
รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ปขมท.)สัญจร ครั้งที่ 3/2557
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 364 ครั้ง
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมฯ โดยใช้งบพัฒนาบุคลากร
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 368 ครั้ง
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเมนู
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายในเชียงใหม่)
แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายนอกเชียงใหม่)ทำเนียบคนเก่งศึกษาศาสตร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 อ่าน 1878 ครั้ง
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554
เมื่อ 10 กันยายน 2555 อ่าน 1908 ครั้ง
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ สภาพัฒนาการเมือง
เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 อ่าน 1515 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
เมื่อ 12 มิถุนายน 2555 อ่าน 1514 ครั้ง
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โพสต์เมื่อ 20 พฤ 2554, อ่าน 3763 ครั้ง
ศึกษากับสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก

โครงการสานฝันและแนะแนว ครั้งที่ 13

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่น

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาสาสตร์ร่วมแสดงความยินดีคณบดี

รางงวัลชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการ
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...
สโมสรนักศึกษา
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง