รอบรั้วชาวศึกษาศาสตร์
          เมื่อวันที่  4-5  พฤษภาคม  2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพนั ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 51 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558
          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธ ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 30 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558
          เมื่อวันที่ 22เมษายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการการเตรียมความพร้อมด้านการวัดและประเมิน ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 140 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2558
        เมื่อวันที่ 16 - 25 มีนาคม 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนัก ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 76 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2558
            เมื่อวันที่ 3 - 6 เมษายน 2558 นายดนัย ศิริเขตต์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยเชีย ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 111 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2558
แสดงข่าวทั้งหมด

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคุณภาพการการให้บริการของคณะฯ

English Version


ประวัติคณะศึกษาศาสตร์
ผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชา
หลักสูตร
รายงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
สายตรงคณบดี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศแจ้งการตัดกิ่งไม้ บริเวณลานน้ำพุหน้าอาคาร 2 และบริเวณด้านข้างอาคารวันครู
โพสต์เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558, อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศแจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558, อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับทุนช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558, อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศแจ้งดับกระแสไฟฟ้าบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 23 พ.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, อ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับ นศ.กลุ่มประเทศอาเซียน (ยกเว้นไทย)
โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2558, อ่าน 60 ครั้ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการสร้างความเข้าใจเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2558, อ่าน 159 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์(สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพื้นฐานการศึกษา)
โพสต์เมื่อ 8 พฤษภาคม 2558, อ่าน 199 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน premium)
โพสต์เมื่อ 8 พฤษภาคม 2558, อ่าน 370 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ศึกษาศาสตร์ จำกัด เรื่อง การให้ทุนช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา
โพสต์เมื่อ 1 พฤษภาคม 2558, อ่าน 94 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 1 พฤษภาคม 2558, อ่าน 74 ครั้ง
ประกาศการให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2558, อ่าน 128 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โพสต์เมื่อ 22 เมษายน 2558, อ่าน 282 ครั้ง
ประกาศ ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2558, อ่าน 129 ครั้ง
ประกาศ ผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ
โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2558, อ่าน 118 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา)
โพสต์เมื่อ 20 เมษายน 2558, อ่าน 183 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาฯ ในส่วนของวันปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ระดับบัณทิตศึกษา
โพสต์เมื่อ 17 เมษายน 2558, อ่าน 183 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2558, อ่าน 283 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2558, อ่าน 353 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2558, อ่าน 131 ครั้ง
กำหนดการพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2558, อ่าน 251 ครั้ง
ประกาศการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 280 ครั้ง
ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 305 ครั้ง
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ
โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 436 ครั้ง
โครงการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓
โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2558, อ่าน 325 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 664 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช.
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 1517 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารทั่วไป)
โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2557, อ่าน 556 ครั้ง
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2557, อ่าน 516 ครั้ง
แผนที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 888 ครั้ง
โครงการค่ายสร้างครู ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 3702 ครั้ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)
โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2556, อ่าน 1522 ครั้ง
ขอพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง
โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2556, อ่าน 732 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร SIKKHANA : Learning Journal, Faculty of Education, CMU
โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2556, อ่าน 2505 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
โพสต์เมื่อ 8 พฤษภาคม 2558, อ่าน 39 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน กช.มช. ประจำปี 2558
โพสต์เมื่อ 1 พฤษภาคม 2558, อ่าน 62 ครั้ง
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2558, อ่าน 67 ครั้ง
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2558, อ่าน 169 ครั้ง
การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.ที่ประสงค์ UNDO
โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2558, อ่าน 163 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558
โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2558, อ่าน 194 ครั้ง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2558, อ่าน 215 ครั้ง
การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม 2558, อ่าน 200 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการฯ
โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2558, อ่าน 310 ครั้ง
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสต์เมื่อ 23 มกราคม 2558, อ่าน 267 ครั้ง
ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี2557และโล่ประกาศเกียรติคุณ"ฯ
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 324 ครั้ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 339 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติฯ
โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2558, อ่าน 268 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2557, อ่าน 340 ครั้ง
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2557, อ่าน 297 ครั้ง
เอกสารการกรอกภาระงาน/เกณฑ์การประเมินฯ ในการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 378 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานภาคเอกชน
โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 369 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและ/หรือข้อมูลสมาชิก กช.มช.
โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2557, อ่าน 394 ครั้ง
รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ปขมท.)สัญจร ครั้งที่ 3/2557
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 438 ครั้ง
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมฯ โดยใช้งบพัฒนาบุคลากร
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 439 ครั้ง
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเมนู
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายในเชียงใหม่)
แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายนอกเชียงใหม่)ทำเนียบคนเก่งศึกษาศาสตร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 อ่าน 1969 ครั้ง
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554
เมื่อ 10 กันยายน 2555 อ่าน 1973 ครั้ง
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ สภาพัฒนาการเมือง
เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 อ่าน 1590 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
เมื่อ 12 มิถุนายน 2555 อ่าน 1595 ครั้ง
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โพสต์เมื่อ 20 พฤ 2554, อ่าน 3870 ครั้ง
ศึกษากับสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก

โครงการสานฝันและแนะแนว ครั้งที่ 13

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่น

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาสาสตร์ร่วมแสดงความยินดีคณบดี

รางงวัลชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการ
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...
สโมสรนักศึกษา
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง