รอบรั้วชาวศึกษาศาสตร์
         รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr.Kusakabe Tatsuya จาก Center for the Study of International Cooperat ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 34 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 23 มกราคม 2558
        เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับประจำปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานรับขวัญบัณฑิตขึ้นในวันพุท ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 730 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2558
         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานรำลึกถึงพระคุณครู ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน ในช่วงเช้ ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 166 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2558
     เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารของคณะและโรงเรียนสาธิตฯ กราบสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กส ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 134 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558
       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 81 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558
แสดงข่าวทั้งหมดEnglish Version


ประวัติคณะศึกษาศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
หลักสูตร
รายงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
สายตรงคณบดี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ด้านประชาสัมพันธ์)
โพสต์เมื่อ 16 มกราคม 2558, อ่าน 167 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ทุน Mekong Institute-New Zealand Ambassador’s Scholarship 2014
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 97 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 185 ครั้ง
ประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโท
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 83 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช.
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 348 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 203 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
โพสต์เมื่อ 9 มกราคม 2558, อ่าน 154 ครั้ง
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกหนัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2558, อ่าน 165 ครั้ง
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2557, อ่าน 120 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารทั่วไป)
โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2557, อ่าน 193 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ต.อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โพสต์เมื่อ 26 ธันวาคม 2557, อ่าน 228 ครั้ง
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาราชกรีฑาสโมสร ปีการศึกษา 2557-2558
โพสต์เมื่อ 23 ธันวาคม 2557, อ่าน 91 ครั้ง
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
โพสต์เมื่อ 23 ธันวาคม 2557, อ่าน 92 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4อัตรา
โพสต์เมื่อ 15 ธันวาคม 2557, อ่าน 664 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
โพสต์เมื่อ 15 ธันวาคม 2557, อ่าน 445 ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ด้านประชาสัมพันธ์
โพสต์เมื่อ 15 ธันวาคม 2557, อ่าน 244 ครั้ง
การให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
โพสต์เมื่อ 3 ธันวาคม 2557, อ่าน 114 ครั้ง
โครงการประชุมสัมมนา การวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
โพสต์เมื่อ 3 ธันวาคม 2557, อ่าน 471 ครั้ง
ประกาศ ให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
โพสต์เมื่อ 1 ธันวาคม 2557, อ่าน 124 ครั้ง
โครงการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐาน
โพสต์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 169 ครั้ง
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2557, อ่าน 224 ครั้ง
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนวิชา XXX498 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
โพสต์เมื่อ 7 ตุลาคม 2557, อ่าน 152 ครั้ง
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาชีพครู 100589 และ 100599 ภาคเรียนที่ 2/2557
โพสต์เมื่อ 7 ตุลาคม 2557, อ่าน 214 ครั้ง
แผนที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 588 ครั้ง
โครงการค่ายสร้างครู ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 2848 ครั้ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)
โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2556, อ่าน 1165 ครั้ง
ขอพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง
โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2556, อ่าน 450 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร SIKKHANA : Learning Journal, Faculty of Education, CMU
โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2556, อ่าน 1953 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสต์เมื่อ 23 มกราคม 2558, อ่าน 23 ครั้ง
ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี2557และโล่ประกาศเกียรติคุณ"ฯ
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 60 ครั้ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2558, อ่าน 60 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติฯ
โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2558, อ่าน 55 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2557, อ่าน 88 ครั้ง
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2557, อ่าน 83 ครั้ง
เอกสารการกรอกภาระงาน/เกณฑ์การประเมินฯ ในการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 99 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานภาคเอกชน
โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 112 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ
โพสต์เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 204 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและ/หรือข้อมูลสมาชิก กช.มช.
โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2557, อ่าน 149 ครั้ง
รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ปขมท.)สัญจร ครั้งที่ 3/2557
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 171 ครั้ง
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมฯ โดยใช้งบพัฒนาบุคลากร
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 175 ครั้ง
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเมนู
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายในเชียงใหม่)
แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายนอกเชียงใหม่)ทำเนียบคนเก่งศึกษาศาสตร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 อ่าน 1698 ครั้ง
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554
เมื่อ 10 กันยายน 2555 อ่าน 1688 ครั้ง
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ สภาพัฒนาการเมือง
เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 อ่าน 1314 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
เมื่อ 12 มิถุนายน 2555 อ่าน 1337 ครั้ง
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โพสต์เมื่อ 20 พฤ 2554, อ่าน 3515 ครั้ง
ศึกษากับสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก

โครงการสานฝันและแนะแนว ครั้งที่ 13

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่น

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาสาสตร์ร่วมแสดงความยินดีคณบดี

รางงวัลชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการ
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...
สโมสรนักศึกษา
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง