ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


อาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาคณิตศาสตรศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยระดับนานาชาติ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม »

3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษา ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ จัดการแข่งขัน CMU Swimming cup 2016

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบกิจการ

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสั้น ความยาว 5-7 นาที ภายใต้หัวข้อ “Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด”

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงหรีดและร่วมไว้อาลัยแด่มารดาของนางสาวศิริรัตน์ อินต๊ะสิน

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. - อ่าน 516
ขอเชิญร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) - อ่าน 49
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันการได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 474
ขอความร่วมมือคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านป้องกันโรคไข้เลือดออก - อ่าน 102
เชิญร่วมฟังเสวนา : 100 ปี จอห์น ดิ้วอี้ กับการเสริมสร้างประชาธิปไตยผ่านการศึกษา - อ่าน 563
ประชาสัมพันธ์ : เส้นทางการให้บริการ รถไฟฟ้า รถบัส CBG และ รถสี่ล้อรับจ้าง (ขส.มช.) - อ่าน 189
ขอเชิญร่วมกันตอบแบบสอบถาม โครงการทางข้ามม้าลาย 3 มิติ (3D-Padestrain Crossing) - อ่าน 641
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอร์ฟบอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) - อ่าน 924
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง มช. กับ University of Brunei Darrussalam ประเทศบรูไน - อ่าน 770
Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เชิญ นศ. ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการ Short-Term Program - อ่าน 813
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559 - อ่าน 660
กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาจากคณะ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 862
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 1558
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 - อ่าน 59
ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ข้อ 6.1 - อ่าน 137
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 - อ่าน 140
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 - อ่าน 170
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 - อ่าน 248
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 - อ่าน 284
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 - อ่าน 296
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 - อ่าน 341
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มเติมแก่บุคลากร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 9 และครั้งต่อๆ ไป - อ่าน 501
การให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป - อ่าน 491

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน ตุลาคม 2558 939
...
ประจำเดือน กันยายน 2558 937
...
ประจำเดือน สิงหาคม 2558 787
...
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 1154

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณ์


รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1803