ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดทำฐานข้อมูลแก่นักศึกษาใหม่รหัส 58

อ่านเพิ่มเติม »

นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานคุรุสภา สำหรับนักศึกษารหัส 55

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล ท.จ.

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม »

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม »


รางวัลที่ได้รับ
เปิดอ่านทั้งหมดข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่)" ปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 10 - อ่าน 24
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากศูนย์ CSPS มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - อ่าน 30
เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. และ ประกาศรับข้อเสนอโครงงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 - อ่าน 28
แนวทางและขั้นตอนการเบิกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้รับทุนสามารถเบิกทุนได้ตามที่จ่ายจริง - อ่าน 36
แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง - อ่าน 32
แจ้งเวียน กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เงินเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 - อ่าน 36
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - อ่าน 107
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพื้นฐานการศึกษา - อ่าน 115
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - อ่าน 95
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ - อ่าน 128
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน 231
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอปิดระบบโทรศัพท์เพื่อปฏิบัติงานฯ - อ่าน 138
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 342
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญรอด โชติวชิรา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ - อ่าน 325
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 287
ขอแสดงความยินดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน - อ่าน 126
ประกาศ มช. : เรื่องแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ - อ่าน 111
แบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ : เพื่อยื่นขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 135
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ ครั้งที่ 17 - อ่าน 516

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 204
...
ประจำเดือน เมษายน 2558 115
...
ประจำเดือน มีนาคม 2558 113
...
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 116

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณ์


ติดต่อขอประชาสัมพันธ์ได้ที่สำนักงานคณะ

เว็บลิงค์ เว็บลิงค์

รายงานประจำปีฉบับล่าสุด

...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 116