ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ แถลงผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี รอบ 3 ปี แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ แถลงผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี รอบ 3 ปี แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุขคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร ร่วมแถลงผลกา...