โพสต์เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 ดู 2718 ครั้ง


---------สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ชมรมอาจารย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ชมรมบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชมรมหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ทุกรุ่น ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ

ทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา

เพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตลอดจนทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561

<< กำหนดการ >>

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 (วันดา/ฉลองผ้าป่า)

เวลา 09.00 น.

- ลงทะเบียน

- การแต่งดาองค์ผ้าป่าของแต่ละกลุ่มสะพานบุญ

เวลา 9.09 น.- การแสดงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 10.30 น.- การแสดงโดยอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สำมนักขาหึง
เวลา 11.00 น.

- การแสดงจ๊อย/ซอ นักศึกษาเอกภาษาไทย

- การแสดงสาธิตโชว์รวมพลคนลูกทุ่ง

เวลา 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (โรงทานจากนักศึกษาเก่าฯ และผู้มีจิตศรัทธา)

- การแสดงดนตรีของชมรมวง P.E Band (นักศึกษาเอกพลศึกษาและทีมงาน)

เวลา 14.30 น.- การแสดงดนตรีของชมรม Ed.CMU.Band (อาจารย์เก่าและนักศึกษาเก่า)
เวลา 16.30 น.

- การแสดงโชว์ของนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

เวลา 18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (โรงทานจากสมาคมนักศึกษาเก่าฯ และชมรมนักศึกษาเก่า)

- การแสดงดนตรีพื้นเมือง วงสะล้อ ซอซึง (สนับสนุนโดยนักศึกษาเก่า รหัส ๒๐)

เวลา 19.00 น.- การแสดงวงดนตรีกาวิละคอมโบ


วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 (วันถวายองค์ผ้าป่า)

เวลา 08.00 น.- พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่
เวลา 08.30 น.

- การแสดงชุดที่ ๑ รำเบิกโรงฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

- การแสดงชุดที่ ๒ ฟ้อนเชียงใหม่เมืองงาม โดย คณะยุวศิลปิน ปิยนาฏยา

เวลา 09.00 น.

- ขบวนแห่กองบุญองค์ผ้าป่าฯ ๕๐ ปีคณะศึกษาศาสตร์

- การฟ้อนรูปสัตว์วัฒนธรรมประเพณีไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนโดยชมรมนักศึกษาเก่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลา 10.00 น.- พิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา
เวลา 11.00 น.- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น.- รับประทานอาหารกลางวัน (โรงทานจากนักศึกษาเก่าฯ และผู้มีจิตศรัทธา)

** กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

การแต่งกาย : วันเสาร์ที่ 30 มิย. 61 แบบสบายๆ เสื้อโทนสีฟ้า สีน้ำเงิน สีขาว และ สีม่วง

วันอาทิตย์ 1 ก.ค 61 ถวายองค์ผ้าป่า ชุดพื้นเมืองโทนสีฟ้า สีน้ำเงิน สีขาว และสีม่วง


-------------------------------

แผนผังงานสามารถร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
  1. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ผ้าป่าสามัคคี คณะศึกษาศาสตร์ 50 ปี เลขที่ 456-025-4303 และ โอนเงินผ่าน ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ 920-002-055
  2. ร่วมบริจาคด้วยตนเองที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • อาคาร 2 สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • อาคาร 1 ห้องสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.

*** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ 1 เท่า ***

กรุณาส่งแบบตอบรับ หรือ หลักฐานการบริจาคโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารมาที่...

คุณอนงค์ ปันทะโชติ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรสาร 053-941212 หรือ 053-221-283 และทางไลน์สมาคมฯ


<< กลับ

ใบฎีกาทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา


คำประกาศเกียรติคุณ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 23
ประวัติและผลงาน นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 : อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 122492 - อ่าน 19
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” - อ่าน 22
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - อ่าน 83
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร 4 ปี) - อ่าน 5904
รวมรายละเอียด : การรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 - อ่าน 1086
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 137
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) - อ่าน 145
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ - อ่าน 299
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 155
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7919
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร 4 ปี) - อ่าน 5904
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2415
รวมรายละเอียดต่างๆ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 53 (สำหรับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์) - อ่าน 2302
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 2126
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1972
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1132
รวมรายละเอียด : การรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 - อ่าน 1086
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 29 (วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561) - อ่าน 924
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี - อ่าน 918