โพสต์เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 ดู 126 ครั้งสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ชมรมอาจารย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ชมรมบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชมรมหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ทุกรุ่น ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ

ทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา

เพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตลอดจนทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561
สามารถร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
  1. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ผ้าป่าสามัคคี คณะศึกษาศาสตร์ 50 ปี เลขที่ 456-025-4303 และ โอนเงินผ่าน ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ 920-002-055
  2. ร่วมบริจาคด้วยตนเองที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • อาคาร 2 สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • อาคาร 1 ห้องสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.

*** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ 1 เท่า ***

กรุณาส่งแบบตอบรับ หรือ หลักฐานการบริจาคโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารมาที่...

คุณอนงค์ ปันทะโชติ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรสาร 053-941212 หรือ 053-221-283 และทางไลน์สมาคมฯ


<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดย อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์ - อ่าน 20
ขอเชิญร่วมงาน "ศึกษาศาสตร์ ๕๐ ปี สืบสานประเพณีดำหัว" พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ - อ่าน 76
นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ (คูปองพัฒนาครู) ปีงบประมาณ 2561 - อ่าน 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ - อ่าน 93
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 28 วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 - อ่าน 46
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา" โดย ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน - อ่าน 103
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป - อ่าน 161
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน นุ่งผ้าเมือง-ผ้าซิ่น ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๑ - อ่าน 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง - อ่าน 50
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - อ่าน 189
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 6694
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 3383
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 2423
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 2258
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1964
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1797
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1768
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” - อ่าน 1427
รายงานสรุปผลการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 และ รายงานสรุปผลการแข่งขันโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษารหัส 55 ที่สำเร็จการศึกษา - อ่าน 916
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) และ 2560 (ครั้งที่ 2) - อ่าน 805