โพสต์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 ดู 12129 ครั้ง----------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.
1.พี่เติ้ล 088-2375707 2.พี่ปาล์ม 082-2015164 3.พี่โอ๊ต 087-5442149 4.พี่ออย 0875463468

<< กลับ

Banner ค่ายสร้างครู ปี 8
Poster ค่ายสร้างครู ปี 8
ใบสมัครร่วมโครงการ
ใบสมัคร STAFF
Banner ประกาศผล
Poster ประกาศผล
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ค่ายสร้างครู ปี8 ตอน ฅนเป็นครู


ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - อ่าน 41
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 7 - อ่าน 31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานปฏิบัติงาน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ - อ่าน 90
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน - อ่าน 147
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2559 - อ่าน 257
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรผู้บริหารชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2559 - อ่าน 110
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2559 - อ่าน 199
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2559 - อ่าน 211
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประกันคุณภาพการศึกษา) - อ่าน 217
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 126
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 - อ่าน 33278
รายชื่อผู้สมัครจากเขตปี 59 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 22 - อ่าน 2403
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา หาทุนทรัพย์สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. - อ่าน 1880
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 1654
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1283
รายชื่อผู้สมัครจากเขตปี 59 หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 22 - อ่าน 1239
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก - อ่าน 1230
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1148
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอร์ฟบอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) - อ่าน 1031
รายชื่อผู้สมัครจากเขตปี 59 หลักสูตรผู้บริหารชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 22 - อ่าน 1012