โพสต์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 ดู 12292 ครั้ง



----------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.
1.พี่เติ้ล 088-2375707 2.พี่ปาล์ม 082-2015164 3.พี่โอ๊ต 087-5442149 4.พี่ออย 0875463468

<< กลับ

Banner ค่ายสร้างครู ปี 8
Poster ค่ายสร้างครู ปี 8
ใบสมัครร่วมโครงการ
ใบสมัคร STAFF
Banner ประกาศผล
Poster ประกาศผล
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ค่ายสร้างครู ปี8 ตอน ฅนเป็นครู


ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิสรรหากรรมการสหกรณ์ออนทรัพย์ มช. - อ่าน 19
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน 149
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม ..ทำดีเพื่อพ่อ ... จัดทำเสื้อโปโลสีดำชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในราคาตัวละ 199 - 299 บาท - อ่าน 108
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประกันคุณภาพการศึกษา) - อ่าน 114
การเสวนา กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ปี 14 ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 60
แจ้งนักศึกษาทุกคนแต่งกายไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี และงดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน - อ่าน 61
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมลงนามถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย - อ่าน 87
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ - อ่าน 100
ประชาสัมพันธ์ : โครงการเปิดกล่องชอล์กปีที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 2391
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 219
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 - อ่าน 53420
ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา รหัส 54 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ที่ผ่านเกณฑ์ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 - อ่าน 5667
ประชาสัมพันธ์ : โครงการเปิดกล่องชอล์กปีที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 2391
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 1749
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 1376
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1318
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก - อ่าน 1283
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1182
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอร์ฟบอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) - อ่าน 1115
รายชื่อผู้สมัครจากเขตปี 59 หลักสูตรผู้บริหารชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 22 - อ่าน 1096