โพสต์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 ดู 11591 ครั้ง----------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.
1.พี่เติ้ล 088-2375707 2.พี่ปาล์ม 082-2015164 3.พี่โอ๊ต 087-5442149 4.พี่ออย 0875463468

<< กลับ

Banner ค่ายสร้างครู ปี 8
Poster ค่ายสร้างครู ปี 8
ใบสมัครร่วมโครงการ
ใบสมัคร STAFF
Banner ประกาศผล
Poster ประกาศผล
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ค่ายสร้างครู ปี8 ตอน ฅนเป็นครู


คู่มือ การใช้งานระบบติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ - อ่าน 35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - อ่าน 87
ขอเชิญร่วมกันตอบแบบสอบถาม โครงการทางข้ามม้าลาย 3 มิติ (3D-Padestrain Crossing) - อ่าน 294
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 - อ่าน 123
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้บริหารชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 - อ่าน 89
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 - อ่าน 71
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 - อ่าน 145
ประชาสัมพันธ์ : การติดตั้งทางข้ามม้าลาย 3 มิติ บริเวณหน้าโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. - อ่าน 294
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน - อ่าน 281
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) - อ่าน 266
แบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ : เพื่อยื่นขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 2434
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1954
ประกาศโครงการ สควค. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้สมัครรับทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ กำหนดยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2 - อ่าน 1817
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1694
รายชื่อผู้สมัครจากเขตปี 59 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 19-22 - อ่าน 1356
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1091
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 1024
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 958
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก - อ่าน 779
ประชาสัมพันธ์ : สิทธิพิเศษไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข. และนำส่งคูปอง - อ่าน 758