โพสต์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 ดู 13554 ครั้ง----------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.
1.พี่เติ้ล 088-2375707 2.พี่ปาล์ม 082-2015164 3.พี่โอ๊ต 087-5442149 4.พี่ออย 0875463468

<< กลับ

Banner ค่ายสร้างครู ปี 8
Poster ค่ายสร้างครู ปี 8
ใบสมัครร่วมโครงการ
ใบสมัคร STAFF
Banner ประกาศผล
Poster ประกาศผล
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ค่ายสร้างครู ปี8 ตอน ฅนเป็นครู


ด่วน..ป่วนอีก! มัลแวร์เรียกค่าไถ่ Petya โจมตีทั่วโลก - อ่าน 11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 25 (กลุ่มที่ 4) - อ่าน 33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 25 (กลุ่มที่ 3) - อ่าน 18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 25 (กลุ่มที่ 2) - อ่าน 12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 25 (กลุ่มที่ 1) - อ่าน 21
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้โปรแกรม Mplus เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 4311 (ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) อาคาร 4 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาล - อ่าน 327
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 49 ปี Faculty of Education s 49th Anniversary Celebration Suksa s Success Stories - อ่าน 458
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3) - อ่าน 396
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7 - อ่าน 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 15, 16, 22, 23 กรกฎาคม 2560 - อ่าน 577
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 3643
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 2502
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1604
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1446
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1205
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม มาตรฐาน 9 รุ่นที่ 3 - อ่าน 1106
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม มาตรฐาน 9 รุ่นที่ 1 - อ่าน 878
หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้ารับการอบรม - อ่าน 648
ใช้งานฟรีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 646
แจ้งนักศึกษาทุกคนแต่งกายไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี และงดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน - อ่าน 593