โพสต์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 ดู 13402 ครั้ง----------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.
1.พี่เติ้ล 088-2375707 2.พี่ปาล์ม 082-2015164 3.พี่โอ๊ต 087-5442149 4.พี่ออย 0875463468

<< กลับ

Banner ค่ายสร้างครู ปี 8
Poster ค่ายสร้างครู ปี 8
ใบสมัครร่วมโครงการ
ใบสมัคร STAFF
Banner ประกาศผล
Poster ประกาศผล
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ค่ายสร้างครู ปี8 ตอน ฅนเป็นครู


ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2559 - อ่าน 10
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2559 - อ่าน 18
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - อ่าน 35
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 2 รุ่น 1 - อ่าน 33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 7 รุ่น 2 - อ่าน 33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) - อ่าน 114
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560 - อ่าน 554
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา "พลศึกษากับการเรียนรู้ด้านกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ" - อ่าน 328
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย - อ่าน 54
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 - อ่าน 58
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ - อ่าน 3183
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 2928
การขอคืนค่าลงทะเบียน ของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ - อ่าน 1813
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ - อ่าน 1582
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1556
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรผู้บริหารชำนาญการพิเศษ - อ่าน 1530
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1396
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ - อ่าน 1102
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1084
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม มาตรฐาน 9 รุ่นที่ 3 - อ่าน 823