โพสต์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 ดู 11949 ครั้ง----------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.
1.พี่เติ้ล 088-2375707 2.พี่ปาล์ม 082-2015164 3.พี่โอ๊ต 087-5442149 4.พี่ออย 0875463468

<< กลับ

Banner ค่ายสร้างครู ปี 8
Poster ค่ายสร้างครู ปี 8
ใบสมัครร่วมโครงการ
ใบสมัคร STAFF
Banner ประกาศผล
Poster ประกาศผล
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ค่ายสร้างครู ปี8 ตอน ฅนเป็นครู


ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลาการคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น (สายปฏิบัติการ) ประจำปี 2559 เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2559 - อ่าน 36
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. - อ่าน 658
ขอเชิญร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) - อ่าน 64
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 - อ่าน 61
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันการได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 476
ขอความร่วมมือคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านป้องกันโรคไข้เลือดออก - อ่าน 104
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 66
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 58
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 - อ่าน 95
การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 - อ่าน 106
รายชื่อผู้สมัครจากเขตปี 59 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 22 - อ่าน 1901
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 1560
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1267
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก - อ่าน 1182
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1127
รายชื่อผู้สมัครจากเขตปี 59 หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 22 - อ่าน 988
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกภาคเรียน) - อ่าน 955
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอร์ฟบอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) - อ่าน 926
กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาจากคณะ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 862
Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เชิญ นศ. ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการ Short-Term Program - อ่าน 815