โพสต์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 ดู 13078 ครั้ง----------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.
1.พี่เติ้ล 088-2375707 2.พี่ปาล์ม 082-2015164 3.พี่โอ๊ต 087-5442149 4.พี่ออย 0875463468

<< กลับ

Banner ค่ายสร้างครู ปี 8
Poster ค่ายสร้างครู ปี 8
ใบสมัครร่วมโครงการ
ใบสมัคร STAFF
Banner ประกาศผล
Poster ประกาศผล
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ค่ายสร้างครู ปี8 ตอน ฅนเป็นครู


ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 - อ่าน 14
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 - อ่าน 91
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2560 - อ่าน 25
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพิ่มเติม แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 - อ่าน 24
ประกาศ เรื่อง การปิดและยุบรวมหลักสูตร 9 มาตรฐาน เนื่องจากในบางรุ่นมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์จึงยุบรวมผู้สมัคร ดังนั้น กรุณาตรวจสอบรายชื่อตนเอง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-941211 *** หมายเหตุ รุ่นที่ 1 เปิดทุกหลักสูตร *** - อ่าน 127
ขอเชิญนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท ที่สนใจ สมัครทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS - อ่าน 83
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 - อ่าน 15
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 23 วันที่ 27-30 มกราคม 2560 - อ่าน 67
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่ายสร้างครู ปีที่ 9 ตอนตามรอยพ่อ ครูพอเพียง - อ่าน 2267
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม มาตรฐาน 9 รุ่นที่ 3 - อ่าน 238
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ - อ่าน 2782
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 2395
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่ายสร้างครู ปีที่ 9 ตอนตามรอยพ่อ ครูพอเพียง - อ่าน 2267
การขอคืนค่าลงทะเบียน ของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ - อ่าน 1518
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1492
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ - อ่าน 1461
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1346
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรผู้บริหารชำนาญการพิเศษ - อ่าน 1339
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 976
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ - อ่าน 962