โพสต์เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2560 ดู 130 ครั้ง


มช. เชิญชวนประกวดวิดีโอคลิปถ่ายทอดความประทับใจผ่านบทเพลงของมหาวิทยาลัย ชิง 8 รางวัล วงเงิน 76,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานถึง 30 พฤศจิกายน 2560       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการประกวดกิจกรรมบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว (Video Clip) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภาพถ่ายเคลื่อนไหวอันสวยงามผ่านมุมมองความประทับใจจากนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  เป็นการบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว ความยาว 3-5 นาที ภายใต้อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (CMU: University of Excellence) โดยใช้เพลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้แก่ เพลง ร่มแดนช้าง มช. รำลึก มช. วันนี้ ร่มแก้วถิ่นขวัญ มช. ตรึงใจ และ ศักดิ์ศรี มช. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://atcmu.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เปิดเผยว่า จากกระแสการตอบรับด้วยดีในกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสวยงาม “มช. ร่มแดนช้าง” ในปีที่ผ่าน ๆ มา ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้จัดกิจกรรมประกวดขึ้นอีก แต่ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมมาเป็นการบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีบทเพลงอันไพเราะทั้งที่เป็นเพลงประจำของมหาวิทยาลัย คือ เพลง ร่มแดนช้าง และ มช.รำลึก และเพลงที่ได้รางวัลจากการประกวดแต่งเพลงในวาระเฉลิมฉลอง 50 ปี มช. ได้แก่ เพลง มช.วันนี้ ร่มแก้วถิ่นขวัญ มช. ตรึงใจ และ ศักดิ์ศรี มช.   มหาวิทยาลัยจึงคิดว่า อยากเห็นมุมมองความประทับใจจากการบันทึกเรื่องราวเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา พร้อมสัมผัสบทเพลงไพเราะรื่นรมย์ รวมถึงการนำเสนอที่สื่อถึงมหาวิทยาลัย อันเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้กำหนดอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (CMU: University of Excellence)

หลักเกณฑ์การจัดประกวดกิจกรรมบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว (Video Clip) ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 บทเพลง แต่คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ การได้รับเงินรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ภาพถ่ายเคลื่อนไหวที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นได้แก่
ฝั่งสวนสัก สวนดอก ไร่แม่เหียะ ศูนย์การศึกษา มช. (หริภุญไชย จ.ลำพูน) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล (จ.สมุทรสาคร) หรือกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เช่น งานประเพณีต่างๆ และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนและไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ มาก่อน รวมทั้งสื่อออนไลน์ อาทิ
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Line และอื่นๆ เป็นภาพที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด) แต่สามารถนำภาพในอดีตมาเป็นส่วนประกอบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเนื้องานทั้งหมด
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถถ่ายทำด้วยกล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่นๆ ได้ โดยไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ในกรณีที่ถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) จะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน หรือมีโทษ ทางผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งเกณฑ์ในการส่งภาพเข้าประกวด ขอให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://atcmu.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล กล่าวด้วยว่าการประกวดกิจกรรมบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดไว้ 8 รางวัล วงเงิน 76,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยกำหนดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้สนใจดาวน์โหลด ระเบียบการพร้อมใบสมัครที่เว็บไซต์ http://atcmu.cmu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-941303 และ 053-944444 หรือ มือถือ 0 81081 5602

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - อ่าน 16659
ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2 - The 2nd International Conference on Burma/Myanmar Studies (The 2nd ICBMS) - อ่าน 103
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา - อ่าน 85
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา - อ่าน 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯ จ.นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - อ่าน 66
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม ) - อ่าน 69
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - อ่าน 63
การรับสมัครและการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ. 2560 - อ่าน 89
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 - อ่าน 93
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 27 วันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 - อ่าน 188
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - อ่าน 16659
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 5871
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 2884
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1780
การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 1712
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1585
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1448
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1259
ช่องทางการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 903
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต-นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 781