โพสต์เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2560 ดู 202 ครั้ง


มช. เชิญชวนประกวดวิดีโอคลิปถ่ายทอดความประทับใจผ่านบทเพลงของมหาวิทยาลัย ชิง 8 รางวัล วงเงิน 76,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานถึง 30 พฤศจิกายน 2560       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการประกวดกิจกรรมบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว (Video Clip) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภาพถ่ายเคลื่อนไหวอันสวยงามผ่านมุมมองความประทับใจจากนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  เป็นการบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว ความยาว 3-5 นาที ภายใต้อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (CMU: University of Excellence) โดยใช้เพลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้แก่ เพลง ร่มแดนช้าง มช. รำลึก มช. วันนี้ ร่มแก้วถิ่นขวัญ มช. ตรึงใจ และ ศักดิ์ศรี มช. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://atcmu.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เปิดเผยว่า จากกระแสการตอบรับด้วยดีในกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสวยงาม “มช. ร่มแดนช้าง” ในปีที่ผ่าน ๆ มา ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้จัดกิจกรรมประกวดขึ้นอีก แต่ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมมาเป็นการบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีบทเพลงอันไพเราะทั้งที่เป็นเพลงประจำของมหาวิทยาลัย คือ เพลง ร่มแดนช้าง และ มช.รำลึก และเพลงที่ได้รางวัลจากการประกวดแต่งเพลงในวาระเฉลิมฉลอง 50 ปี มช. ได้แก่ เพลง มช.วันนี้ ร่มแก้วถิ่นขวัญ มช. ตรึงใจ และ ศักดิ์ศรี มช.   มหาวิทยาลัยจึงคิดว่า อยากเห็นมุมมองความประทับใจจากการบันทึกเรื่องราวเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา พร้อมสัมผัสบทเพลงไพเราะรื่นรมย์ รวมถึงการนำเสนอที่สื่อถึงมหาวิทยาลัย อันเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้กำหนดอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (CMU: University of Excellence)

หลักเกณฑ์การจัดประกวดกิจกรรมบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว (Video Clip) ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 บทเพลง แต่คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ การได้รับเงินรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ภาพถ่ายเคลื่อนไหวที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นได้แก่
ฝั่งสวนสัก สวนดอก ไร่แม่เหียะ ศูนย์การศึกษา มช. (หริภุญไชย จ.ลำพูน) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล (จ.สมุทรสาคร) หรือกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เช่น งานประเพณีต่างๆ และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนและไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ มาก่อน รวมทั้งสื่อออนไลน์ อาทิ
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Line และอื่นๆ เป็นภาพที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด) แต่สามารถนำภาพในอดีตมาเป็นส่วนประกอบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเนื้องานทั้งหมด
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถถ่ายทำด้วยกล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่นๆ ได้ โดยไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ในกรณีที่ถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) จะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน หรือมีโทษ ทางผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งเกณฑ์ในการส่งภาพเข้าประกวด ขอให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://atcmu.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล กล่าวด้วยว่าการประกวดกิจกรรมบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดไว้ 8 รางวัล วงเงิน 76,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยกำหนดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้สนใจดาวน์โหลด ระเบียบการพร้อมใบสมัครที่เว็บไซต์ http://atcmu.cmu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-941303 และ 053-944444 หรือ มือถือ 0 81081 5602

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 24
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” - อ่าน 197
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 - อ่าน 30
สาขาวิชาพลศึกษา ขอเชิญร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 34" - อ่าน 33
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 74
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต” - อ่าน 4250
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 - อ่าน 47
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 - อ่าน 41
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - อ่าน 55
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - อ่าน 49
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 6388
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต” - อ่าน 4250
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 3238
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 2916
ช่องทางการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 2363
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1885
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1793
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1700
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 1697
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1632