โพสต์เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 ดู 3971 ครั้ง


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ ๑๖ "Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต"
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขันในแต่ละระดับชั้น


นักจิตรกรน้อยป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันเล่านิทานป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

จูงมือน้องสู่โลกใบใหม่ป.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ป.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

วาดภาพระบายสีป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Smart Junior Contestม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

Science Showม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

วาดภาพระบายสีม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

IQ ๑๘๐ม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

A-MATHม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอล ๗ คนม.๑-๓ (ชาย)

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางภาษาไทยม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน


Smart Senior Contestม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ภาพยนตร์สั้นม.๑-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

นวัตกรรมสร้างสรรค์ม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

เซียนประวัติศาสตร์ไทยม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

นักสังคมน้อยม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

GSPม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอล ๗ คนระดับมัธยม (หญิง)

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ตอบปัญหาทางธุรกิจม.๔-๖ หรือเทียบเท่า

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

เขียนแผนทางธุรกิจม.๔-๖ หรือเทียบเท่า

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

--------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ : สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. โทร. 053-944265

E-Mailsmo60educmu@gmail.com | Facebookสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.


<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


รวมรายละเอียด : การรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 (รอบที่ 2) - อ่าน 84
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต - อ่าน 69
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา - อ่าน 96
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ปี 2562 - อ่าน 104
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 255
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 166
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา - อ่าน 175
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 196
ขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอด 4 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2562 - อ่าน 167
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - อ่าน 138
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 8201
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร 4 ปี) - อ่าน 8007
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2558
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 2253
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 2152
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1215
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 29 (วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1002
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 944
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2560 - อ่าน 645
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 3 - อ่าน 525