โพสต์เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 ดู 3574 ครั้ง


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ ๑๖ "Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต"
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขันในแต่ละระดับชั้น


นักจิตรกรน้อยป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันเล่านิทานป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

จูงมือน้องสู่โลกใบใหม่ป.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ป.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

วาดภาพระบายสีป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Smart Junior Contestม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

Science Showม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

วาดภาพระบายสีม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

IQ ๑๘๐ม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

A-MATHม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอล ๗ คนม.๑-๓ (ชาย)

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางภาษาไทยม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน


Smart Senior Contestม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ภาพยนตร์สั้นม.๑-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

นวัตกรรมสร้างสรรค์ม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

เซียนประวัติศาสตร์ไทยม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

นักสังคมน้อยม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

GSPม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอล ๗ คนระดับมัธยม (หญิง)

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ตอบปัญหาทางธุรกิจม.๔-๖ หรือเทียบเท่า

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

เขียนแผนทางธุรกิจม.๔-๖ หรือเทียบเท่า

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

--------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ : สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. โทร. 053-944265

E-Mailsmo60educmu@gmail.com | Facebookสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.


<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


รวมรายละเอียดต่างๆ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 53 (สำหรับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์) - อ่าน 603
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 89
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 70
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2562 - อ่าน 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) - อ่าน 118
สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "การดำรงอยู่ของวิชาสังคมศึกษาในชาติไทย : มุมมองจากนักประวัติศาสตร์ " - อ่าน 143
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 318
ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี - อ่าน 3746
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์) - อ่าน 117
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2561) - อ่าน 87
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7804
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563 - อ่าน 5825
ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี - อ่าน 3746
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 3270
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนธันวาคม 2561) - อ่าน 2425
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2354
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 2055
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1887
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1102
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มช. เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 - อ่าน 1087