โพสต์เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 ดู 1014 ครั้ง

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ ๑๖ "Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต"
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขันในแต่ละระดับชั้น


นักจิตรกรน้อยป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันเล่านิทานป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

จูงมือน้องสู่โลกใบใหม่ป.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ป.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

วาดภาพระบายสีป.๔-

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Smart Junior Contestม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

Science Showม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

วาดภาพระบายสีม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

IQ ๑๘๐ม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

A-MATHม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอล ๗ คนม.๑-๓ (ชาย)

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางภาษาไทยม.๑-๓

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน


Smart Senior Contestม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ภาพยนตร์สั้นม.๑-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

นวัตกรรมสร้างสรรค์ม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

เซียนประวัติศาสตร์ไทยม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

นักสังคมน้อยม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

GSPม.๔-๖

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอล ๗ คนระดับมัธยม (หญิง)

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ตอบปัญหาทางธุรกิจม.๔-๖ หรือเทียบเท่า

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

เขียนแผนทางธุรกิจม.๔-๖ หรือเทียบเท่า

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

--------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ : สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. โทร. 053-944265

E-Mailsmo60educmu@gmail.com | Facebookสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.


<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ร่วมแข่งขันงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 24
ประกาศปิดปรับปรุงห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มช. (29 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.62) - อ่าน 81
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา - อ่าน 86
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี - อ่าน 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธิตรวมใจ ชั้น 1 ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 46
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 16 Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต - อ่าน 1015
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 20 - อ่าน 68
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี - อ่าน 105
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา - อ่าน 101
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี - อ่าน 43
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7572
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563 - อ่าน 3124
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 3119
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2262
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1977
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1738
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนตุลาคม 2561) - อ่าน 1576
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1033
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 16 Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต - อ่าน 1015
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มช. เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 - อ่าน 981