ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 4991 คน
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 **อ่านประกาศและปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด**

New!! >> ประกาศ มช. เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 << New!!

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 นั้น ได้มีการเลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
     ในการนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผลขอความร่วมมือบัณฑิตแจ้งความประสงค์/ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 อีกครั้ง เพื่อให้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยข้างต้น โดยระบบจะ เปิดวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. ปิดวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.

 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

2. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เร็วๆ นี้)

3. กำหนดการกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตประจำปี 2564 (เร็วๆ นี้)

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


เอกสารดาวน์โหลด
1. ลำดับการถ่ายภาพหมู่คณะงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55
ไฟล์ PDF 2 หน้า (download)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 (ฉบับที่ 2)
ไฟล์ PDF 4 หน้า (download)
3. แนวทางการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
ไฟล์ PDF 1 หน้า (download)
4. ให้งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
ไฟล์ PDF 2 หน้า (download)
5. ให้งดการเรียน การสอน และการสอบในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
ไฟล์ PDF 2 หน้า (download)
6. ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55
ไฟล์ PDF 4 หน้า (download)