ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 124 คน
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 **อ่านประกาศและปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด**

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

2. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เร็วๆ นี้)

3. กำหนดการกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตประจำปี 2564 (เร็วๆ นี้)

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


เอกสารดาวน์โหลด
1. ให้งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
ไฟล์ PDF 2 หน้า (download)
2. ให้งดการเรียน การสอน และการสอบในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
ไฟล์ PDF 2 หน้า (download)
3. ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55
ไฟล์ PDF 4 หน้า (download)