การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มิถุนายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 66 คน
การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2564


เรียน ท่านผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00น.

  • ช่องทางการเข้าร่วมประชุมหลัก Facebook Live คณะศึกษาศาสตร์ มช.
  • ช่องทางสำรอง Zoom Meeting ID 993 3832 6716

ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองดำเนินการดังนี้

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม https://cmu.to/P8fsR
  2. ตรวจสอบหมายเลขห้องประชุมแยกตามสาขาวิชา https://cmu.to/wBx8f
  3. ตรวจสอบผู้ประสานงานระดับสาขาวิชา กรณีท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือต้องการขอความช่วยเหลือ https://cmu.to/xwnL4

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. โทร 053 944 206
หรือ Inbox สอบถามมายัง Facebook Fan page หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. https://www.facebook.com/s.edu.cmu