วันที่ 6 ก.พ. 2562
อ่าน 113 ครั้ง

 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบทุนสนับสนุนให้ นศ. ที่เข้าร่วมโครงการ TWINCLE Program ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์เจริญ ศิริพัฒนาพันธ์ อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนมอบเงินทุน จำนวน 5,000 บาท จากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ TWINCLE Program ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 8 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย นางสาวเมธาวี จันทบุรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และ นางสาวรัตนาวลี จันทร์ฉ่อง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย โดยมี รองศาสตรตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวขอบคุณ ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ