วันที่ 28 ธ.ค. 2561
อ่าน 117 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมงาน 113 ปี แห่งนามพระราชทาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันพระราชทานนาม ยุพราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญให้ร่วมร่วมงาน 113 ปี แห่งนามพระราชทาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันพระราชทานนาม ยุพราชวิทยาลัย โดยร่วมตักบาตรพระสงฆ์แถวละ 11 รูป ร่วมพิธี บวงสรวงอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพิธีสงฆ์ รับศีลฟังธรรมจากเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่ศาลาโรงเลี้ยงช้าง รวมทั้งร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ