วันที่ 1 พ.ย. 2561
อ่าน 109 ครั้ง

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ร่วมกับ จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง "เส้นทางสายโพธิ์ : ถนนแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง" ...บนฐานแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น...ข่วงรินคำ-ข่วงวัดเจ็ดยอดโพธิาราม-ข่วงสิงห์ จัดโดย สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา โดยมีนักวิชาการ นักศึกษา ชาวบ้าน และสื่อมวลชน ร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/tpbsnorth/posts/1087602774732942

<< กลับ
<< กลับ