วันที่ 4 ก.ค. 2561
อ่าน 754 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีเปิดนิทรรศการจดหมายเหตุ 50 ปี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด "นิทรรศการจดหมายเหตุ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ณ หอเกียรติยศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ