วันที่ 8 มิ.ย. 2561
อ่าน 287 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่ทำการสาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา มช.

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 นางนฤมล ศศิธร รักษาการแทนเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งย้ายมาจากบริเวณร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มายังอาคารจอดรถถนนสุเทพ มช. S1 โดยมีนายกิตติ ตุงคะเศรณี ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขา มช. ให้การต้อนรับ ณ อาคารจอดรถถนนสุเทพ มช. S1

<< กลับ
<< กลับ