วันที่ 8 มิ.ย. 2561
อ่าน 233 ครั้ง

 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ครบรอบ 29 ปี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางนฤมล ศศิธร รักษาการแทนเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 29 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ