วันที่ 11 พ.ค. 2561
อ่าน 168 ครั้ง

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ (หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ "กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(กองทุน 10 บาท)"ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ (หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการใช้หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ ซึ่งสามารถนำหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ ไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของเครือข่ายการใช้หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน 213 คน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงาน ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิ๊ก

<< กลับ
<< กลับ