วันที่ 1 พ.ค. 2561
อ่าน 836 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ ตลอดปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด งานเลี้ยงขอบคุณสโมสรนักศึกษาฯ ชมรมต่างๆ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ที่ร่วมกันลงแรงกายและแรงใจช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของคณะ ตลอดปีการศึกษา 2560 ณ ลานเสมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ