วันที่ 26 เม.ย. 2561
อ่าน 1364 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) จำนวน 92 คน จาก 141 คน ก่อนเข้ารายงานตัวและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 9 สาขาวิชา ณ ห้องเรียนอาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ