วันที่ 4 เม.ย. 2561
อ่าน 433 ครั้ง

รศ.สมโชติ อ๋องสกุล<br>เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชยการประกวดหนังสือดีเด่น


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล อาจารย์เกษียณจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับ "รางวัลชมเชย" การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

<< กลับ
<< กลับ