วันที่ 2 เม.ย. 2561
อ่าน 663 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาสังคมศึกษา
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<< กลับ
<< กลับ