วันที่ 2 เม.ย. 2561
อ่าน 463 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ