วันที่ 27 มี.ค. 2561
อ่าน 286 ครั้ง

นายกสโมสรนักศึกษาฯ เข้ารับโล่ห์แสดงความขอบคุณในโอกาสที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 สูงสุด

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ห์แสดงความขอบคุณแก่คณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เป็นจำนวนสูงสุดเมื่อคิดเป็นร้อยละ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561 โดยมี นายพรพิพัฒน์ สุทธิธรรม นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา พร้อมทั้งบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้ารับมอบรางวัล ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,453 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 1,308 คน คิดเป็นร้อยละ 90.02 สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1

<< กลับ
<< กลับ