วันที่ 17 ม.ค. 2561
อ่าน 621 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล  นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ในโอกาสที่ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล รหัสประจำตัวนักศึกษา : 182628


<< กลับ
<< กลับ