วันที่ 21 พ.ย. 2560
อ่าน 458 ครั้ง

ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์<br>รับรางวัล 2017 UNE Distinguished Alumni Award

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจาก University of New England (UNE), NSW., Australia ให้ได้รับรางวัล 2017 UNE Distinguished Alumni Award ประจำปี 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://blog.une.edu.au/pulsenews/2017/10/17/dr-anurak-panyanuwat-education-for-all-in-the-footsteps-of-madgwick/

-----------------------


<< กลับ
<< กลับ