วันที่ 9 พ.ย. 2560
อ่าน 416 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในกิจกรรม CMU Open House ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ ในกิจกรรม CMU Open House ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ โดยมี อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ กล่าวทักทาย และผู้แทนจากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ นำโดย นายพรพิพัฒน์ สุทธิธรรม นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ