วันที่ 24 ต.ค. 2560
อ่าน 433 ครั้ง

ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นางนฤมล ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ นำบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2560 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ