วันที่ 19 ต.ค. 2560
อ่าน 232 ครั้ง

รองคณบดีให้การต้อนรับ ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา ให้การต้อนรับ คุณกฤษกมล สุภัคกนก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่ เชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้ามอบ "ทุนการศึกษาต่อเนื่องนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์" ให้แก่ นางสาววชิราภรณ์ มีเมตตา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ มูลค่า 10,000 บาท ณ ห้องรับรอง อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ