วันที่ 3 ต.ค. 2560
อ่าน 233 ครั้ง

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม พิธีจุดเทียนถวายอาลัย “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มในแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 17.45 น. ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับมอบหมายให้รับหน้าที่สำคัญในการจุดเทียนถวายอาลัย และแปรขบวนเป็นเลข 9 อยู่ในหัวใจ พร้อมตัวอักษร CMU เป็นตัวแทนของชาว มช. ในการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ