วันที่ 13 ก.ย. 2560
อ่าน 321 ครั้ง

พิธีปิดห้องเชียร์วันไหว้ครู และรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีปิดห้องเชียร์วันไหว้ครู และรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ




<< กลับ