รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า โครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 18/กันยายน/2555, อ่าน 24514 ครั้ง

           รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า โครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา และโครงการขยายโอกาสครูศิลปะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทะเบียนปริญญาตรี อาคาร  ๒ ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-944214,053-944267
 

 

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 • ใบสมัครสอบ

 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 •  


   

   

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง