คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบ...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 207 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเน...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 15 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบ...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 20 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมบริการวิชาการให้ความ...

  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ดู 53 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครง...

  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ดู 27 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบ...

  เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561 ดู 248 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภ...

  เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561 ดู 62 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภา...

  เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 ดู 100 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษาร่วมกับศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อ...

  เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 ดู 112 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาเ...

  เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 ดู 54 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นร่วมเป็นวิทยากรเสวนา...

  เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 ดู 47 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบร...

  เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 ดู 38 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมเทคนิคกา...

  เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 ดู 53 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครง...

  เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 ดู 40 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบร...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ดู 115 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ดู 131 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับสถาบันคีนันฯ และเชฟรอน จ...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ดู 127 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบ...

  เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 ดู 394 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ พร้อมคณะ ร่วมบริการวิชาก...

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 ดู 157 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบ...

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 ดู 80 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมนิสิต มหา...

  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561 ดู 103 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบ...

  เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 ดู 97 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในปร...

  เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2561 ดู 196 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน Research Day ครั้งที่ 1...

  เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 ดู 239 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ