หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมจัดประชุมวิชาการระดั...

  เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ดู 16 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และเจ้...

  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ดู 20 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือสถาบันคีนันฯ และเชฟรอน จั...

  เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ดู 93 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพอง...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ดู 78 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมเสวนาแนวทางจัดทำผังเ...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ดู 24 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนา...

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 ดู 19 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ พร้อมคณะ เข้าอบรมให้ควา...

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 ดู 62 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมการประชุมเพื่อจัดงานพบปะ...

  เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ดู 34 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมการประชุมเสวนา ครั้ง...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ดู 41 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ดู 72 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในกา...

  เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561 ดู 58 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเชิงดอย เข้าหารือเรื่องการท่องเ...

  เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2561 ดู 49 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย แก่...

  เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2561 ดู 242 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรระดับ...

  เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 ดู 58 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภา...

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 ดู 47 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 ดู 101 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ดู 203 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบ...

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ดู 172 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ดู 108 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการ "PE Family Camp 61" ณ โ...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 ดู 272 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบ...

  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 ดู 274 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบ...

  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 ดู 360 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบ...

  เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ดู 41 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดจัดประชุมสะท้อนคิด การอบรมส...

  เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 ดู 143 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ