คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ...

  เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 ดู 505 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมควา...

  เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 ดู 230 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมเตรียมควา...

  เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562 ดู 74 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภา...

  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 ดู 48 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกีย...

  เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2562 ดู 155 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจัดทำ...

  เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 ดู 46 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เข้าร่วมสนทนากลุ่มร่วมกั...

  เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 ดู 150 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยใ...

  เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 ดู 69 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจัดทำ...

  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 ดู 62 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบ...

  เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 ดู 48 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่...

  เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 ดู 108 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนาทางวิชาการ 3 หัวข้อ ใน...

  เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ดู 386 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมหารือกับส่วนง...

  เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 ดู 88 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมกับอาจารย์อาวุโส ลงพ...

  เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 ดู 80 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมจัดประชุมวิชาการระดั...

  เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ดู 114 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และเจ้...

  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ดู 65 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือสถาบันคีนันฯ และเชฟรอน จั...

  เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ดู 267 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพอง...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ดู 174 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมเสวนาแนวทางจัดทำผังเ...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ดู 54 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนา...

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 ดู 81 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ พร้อมคณะ เข้าอบรมให้ควา...

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 ดู 181 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมการประชุมเพื่อจัดงานพบปะ...

  เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ดู 70 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมการประชุมเสวนา ครั้ง...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ดู 70 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ดู 109 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ