คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

  เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 ดู 11 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบ...

  เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 ดู 112 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัยในงานนิ...

  เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 ดู 24 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 141 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 53 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบ...

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ดู 254 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา จับมือชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และ Cudg...

  เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561 ดู 193 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ให้การต้อนรับ น...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ดู 47 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดจัดประชุมสะท้อนคิด การอบรมส่...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ดู 40 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ดู 98 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ดู 41 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา ร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก Yun...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 ดู 90 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ พร้อมคณะ เข้าอบรมให้ความ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 ดู 85 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครง...

  เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 ดู 168 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ และ หัวหน้าภาควิชาหลักสู...

  เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 ดู 50 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมนำเสนองาน...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2561 ดู 55 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบ...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 413 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเน...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 84 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบ...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 69 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมบริการวิชาการให้ความ...

  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ดู 96 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครง...

  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ดู 50 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบ...

  เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561 ดู 292 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภ...

  เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561 ดู 108 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภา...

  เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 ดู 153 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ