ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเชิงดอย เข้าหารือเรื่องการท่องเ...

  เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2561 ดู 24 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย แก่...

  เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2561 ดู 110 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรระดับ...

  เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 ดู 37 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภา...

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 ดู 28 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 ดู 70 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ดู 148 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบ...

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ดู 84 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ดู 69 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการ "PE Family Camp 61" ณ โ...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 ดู 219 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบ...

  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 ดู 195 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบ...

  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 ดู 224 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบ...

  เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ดู 23 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดจัดประชุมสะท้อนคิด การอบรมส...

  เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 ดู 100 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอการจัดกา...

  เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 ดู 132 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

  เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 ดู 93 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

  เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 ดู 260 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบ...

  เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 ดู 319 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัยในงานนิ...

  เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 ดู 53 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 236 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 181 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบ...

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ดู 383 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา จับมือชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และ Cudg...

  เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561 ดู 257 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ให้การต้อนรับ น...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ดู 87 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดจัดประชุมสะท้อนคิด การอบรมส่...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ดู 67 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ