คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้...

  เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561 ดู 293 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันภา...

  เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561 ดู 33 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 64 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์...

  เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 ดู 129 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร...

  เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561 ดู 172 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์...

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ดู 544 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมแลกเปลี่ยนและระดมความ...

  เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561 ดู 117 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการการสื่อสารกับการบริห...

  เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561 ดู 389 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ดู 60 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ธนาคารธนชาต ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. และพันธมิตร...

  เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 ดู 61 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานแลก...

  เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 ดู 62 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีเปิดนิทรรศการจดหมายเหตุ ...

  เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 ดู 269 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 ดู 976 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา "ณ คณาค...

  เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561 ดู 1055 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี...

  เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561 ดู 472 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสอนการทำอาหารไทยให้แก่นักศึก...

  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 ดู 110 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมโครงการส่งเสริมการเรีย...

  เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 ดู 124 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมสถาบันผลิตครูเครือข่าย...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 109 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสต...

  เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 ดู 684 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมเตรียมกา...

  เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ดู 184 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ดู 217 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการการสื่อสารกับการบริหา...

  เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561 ดู 203 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 ดู 355 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการอบรมการพัฒนาผู้ตัดสินและ...

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ดู 141 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ