สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มอบรายงานสรุปโครงการอบรมความร...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560 ดู 28 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แ...

  เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2560 ดู 102 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากญี่...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 ดู 56 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเม...

  เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 ดู 683 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค...

  เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 ดู 587 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานคืนสู่เหย้าช...

  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 ดู 588 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนั...

  เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 ดู 549 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ...

  เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 ดู 540 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...

  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2560 ดู 560 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก จัดโครงการการจัดการคว...

  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2560 ดู 538 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2560 ดู 541 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือสถาบันคีนันฯ และเชฟรอน จั...

  เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 ดู 542 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจ...

  เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 ดู 549 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย แก่น...

  เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2560 ดู 549 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ มอบหนังสือรับรองความร่วม...

  เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2560 ดู 540 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมและได้รับรางวัลจ...

  เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 ดู 545 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรม ผู้อำนวย...

  เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2560 ดู 542 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2560 ดู 540 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วม Road Show รุกแนะแนว โรงเรี...

  เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2560 ดู 542 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาภาษาไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนสา...

  เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2560 ดู 545 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม Suksa Yard Sale : สม...

  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560 ดู 544 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน : 10 ปี...

  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560 ดู 543 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดปฐมนิเทศโครงการ 7 หลักสูตร พ...

  เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2560 ดู 563 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า...

  เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 ดู 558 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ