...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562 ดู 76 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักเรียน ม.5 จากค...

  เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ดู 93 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  รร.สาธิตฯ จับมือสมาคมผู้ปกครองและครู จัดงานฮับขวัญ...

  เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 ดู 200 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสอนการทำอาหารไทยให้แก่นักศึก...

  เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 ดู 145 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ นักศึกษาระดับบัณฑ...

  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 ดู 140 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา เปลี่ยนเรียนรู้และแข่งขันกีฬา กับค...

  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 ดู 65 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสู...

  เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 ดู 100 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านพลศึ...

  เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562 ดู 97 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ มร.ชม. และ ม.ฟ.อ. จัดประ...

  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2562 ดู 275 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน Research Day ประจำปี 256...

  เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2562 ดู 206 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสา...

  เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2562 ดู 363 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัด In-country Study Program 2...

  เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2562 ดู 212 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัด In-Country Study Program 20...

  เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2562 ดู 137 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร/...

  เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2562 ดู 140 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการ ...

  เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2562 ดู 65 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุม...

  เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 ดู 122 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาควิชาหลักสูตรฯ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญใน...

  เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 ดู 373 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เชิญ Prof.Terashima Bin บรรยายเ...

  เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 ดู 122 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุม...

  เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 ดู 158 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน Research Day ประจำปี 25...

  เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562 ดู 179 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ น...

  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 ดู 377 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีรำลึกพระคุณครูศึกษาศาสตร...

  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 ดู 534 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ...

  เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 ดู 194 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมกับสมาคมครูสังคมศึกษาแห่งปร...

  เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 ดู 369 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ