ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา จัดงานแสดงความยิ...

  เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 ดู 114 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มช. จั...

  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ดู 319 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมการประกันคุณภาพการศ...

  เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 ดู 109 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 ดู 282 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม "จิบกาแฟ...เลือกภาพถ...

  เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 ดู 122 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค...

  เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 ดู 194 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญนักวิชาการศึกษาจากประเทศญ...

  เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 ดู 89 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกีย...

  เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 ดู 145 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าของโ...

  เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ดู 110 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินการ ...

  เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ดู 92 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับฟังผลการตรวจสอบภายใน ประจำป...

  เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 ดู 113 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรฯ เข้าร่วมนำเสนองานและได้รั...

  เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 ดู 128 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรเตรียมความพร้...

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ดู 73 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการการสื่อสารกับการบริหา...

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ดู 105 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือมูลนิธิไบรตั้นเพื่อชุมชน ...

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ดู 125 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันคล้ายวั...

  เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 ดู 833 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 ดู 167 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 ดู 486 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ จัดพิธีบุญเ...

  เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561 ดู 132 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม "รุ้งเรืองรองฉลองปีใ...

  เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ดู 1149 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 ดู 199 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญวันพ่อแห่งชาติ ในโอ...

  เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 ดู 392 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการการสื่อสารกับการบริหา...

  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 ดู 188 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมกา...

  เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 ดู 156 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ