คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 หัวข้...

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 ดู 13 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื...

  เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 ดู 27 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบั...

  เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 ดู 156 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนา...

  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 ดู 50 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมหารือและนำเสนอ...

  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 ดู 43 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนต่...

  เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560 ดู 187 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาใ...

  เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560 ดู 71 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมการสร้างเสริมทักษะครูพี่...

  เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2560 ดู 88 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภาย...

  เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560 ดู 183 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมการประชุม Routine to...

  เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560 ดู 71 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบ...

  เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2560 ดู 381 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาภาษาไทย จัดนิทรรศการ "โศกกำสรวลครวญอาลัย ฉ...

  เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2560 ดู 163 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เข้าร่วมสัมมนาผลการวิจัย...

  เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2560 ดู 112 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเ...

  เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 ดู 288 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญครูจาก รร.ยุพราช บรรยายเร...

  เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2560 ดู 113 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการ...

  เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2560 ดู 66 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน แก...

  เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2560 ดู 40 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบ...

  เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2560 ดู 189 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ...

  เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2560 ดู 369 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา ร่วมประชุมวิชาการ ICSM 201...

  เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 ดู 112 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากาแฟก...

  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 ดู 119 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน Research Day ประจำปี 256...

  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 ดู 182 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มอบรายงานสรุปโครงการอบรมความร...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560 ดู 63 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แ...

  เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2560 ดู 151 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ