สาขาวิชาการศึกษา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมิน...

  เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 ดู 48 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์...

  เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561 ดู 19 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร...

  เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561 ดู 17 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉ...

  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ดู 289 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร...

  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2561 ดู 166 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมการสร้างเสริมทักษะครูพี...

  เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561 ดู 77 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดงาน "มช...

  เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561 ดู 27 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร...

  เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561 ดู 93 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ดู 221 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์...

  เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 ดู 162 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนต่...

  เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ดู 351 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาใ...

  เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ดู 102 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร...

  เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 ดู 132 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษ...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ดู 162 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ร่วมกับ จัดเสวนาโต๊ะกล...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ดู 60 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์...

  เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ดู 218 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือคณะและวิทยาลัยต่างๆ ใน มช...

  เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561 ดู 487 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์...

  เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561 ดู 266 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือศิษย์เก่า เชียงใหม่-ลำพูน...

  เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561 ดู 759 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ชมรมอาจารย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานสังสรรค์คณ...

  เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 ดู 153 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์...

  เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 ดู 288 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์...

  เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2561 ดู 132 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เข้ารับมอบทุนวิจัยจาก T...

  เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2561 ดู 103 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาควิชาอาชีวศึกษาฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อา...

  เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2561 ดู 96 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ