คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสอนการทำอาหารไทยให้แก่นักศึก...

  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 ดู 36 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมโครงการส่งเสริมการเรีย...

  เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 ดู 49 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมสถาบันผลิตครูเครือข่าย...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 49 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสต...

  เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 ดู 583 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมเตรียมกา...

  เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ดู 136 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ดู 191 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการการสื่อสารกับการบริหา...

  เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561 ดู 157 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 ดู 310 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการอบรมการพัฒนาผู้ตัดสินและ...

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ดู 90 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักเรียน ม.5 จากค่...

  เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 ดู 125 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา จัดงานแสดงความยิ...

  เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 ดู 167 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มช. จั...

  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ดู 431 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมการประกันคุณภาพการศ...

  เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 ดู 134 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 ดู 341 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม "จิบกาแฟ...เลือกภาพถ...

  เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 ดู 145 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค...

  เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 ดู 304 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญนักวิชาการศึกษาจากประเทศญ...

  เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 ดู 123 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกีย...

  เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 ดู 176 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าของโ...

  เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ดู 165 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินการ ...

  เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ดู 130 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับฟังผลการตรวจสอบภายใน ประจำป...

  เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 ดู 132 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรฯ เข้าร่วมนำเสนองานและได้รั...

  เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 ดู 178 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรเตรียมความพร้...

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ดู 91 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการการสื่อสารกับการบริหา...

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ดู 131 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ