งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

สาขาวิชาภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์วรรณคดี สุนทรพาทีเสนาะทำนอง"
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์วรรณคดี สุนทรพาทีเส...