ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมร่วมหาแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank เปิดโอกาส นศ.ปวช.เข้าเรียน ป.ตรี อุตสาหกรรมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมร่วมหาแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank เปิดโอกาส นศ.ปวช.เข้าเรียน ป.ตรี อุตสาหกรรมศึกษา
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดการประชุมระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. กรรมการร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา ผู...