คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัต...